Skyttegårdens Østershatte - Skyttegårdens Østershatte
StartsideFirmaBestillingOpskrifterKontakt
FAQ

ØSTERSHAT-DYRKNINGSVEJLEDNING

Østershat kan dyrkes på halm og løvtræstammer (-stubbe).

250 g. mycelium rækker til 4-5 stammer med en diameter på ca. 15 cm.

HALM: Sundt halm af byg, hvede eller frøgræs.

a) hele halmballer: For at dræbe konkurrerende uønskede svampesporer, insekter og insektæg samt at "åbne" halmens overflade, underkastes halmen en såkaldt "anaerob fermentering" (iltfri forgæring). Denne foretages ved, at halmen nedsænkes helt under vand (beholder eller kraftig plastsæk) i 14 dage - temperaturen skal være min. 10 °C. Vandet vil i løbet af processen begynde at lugte gennemtrængende, men den skal ikke udskiftes. Efter forgæringen stilles ballen på den lange smalle side i ca. 24 timer, så overskydende vand kan løbe af. Ballen anbringes dernæst på den største side, og med en plantestok el. lign. laves 10-15 huller spredt over ballen i 15-25 cm dybde. Mycelium placeres i hullerne, og hullerne lukkes tæt med fugtigt halm. Herefter placeres ballerne i drivhus, garage, kælder, stald el.lign. eller på friland (fugtigt og skyggefuldt),og myceliet vil starte gennemvoksningen, som vil forløbe med forskellig hastighed afhængig af temperaturen, optimalt 20-25°C. Man kan med stor fordel tildække ballen med folie eller anbringe den i en passende plastsæk, temperaturen må ikke overstige 30°C. 
Der laves 10-15 huller på 0.5 cm i folien/sækken for at sikre en luftudskiftning. 
   
b) løs halm: Forbehandlet halm (se ovenfor) pakkes så tæt som muligt i plastsække. Det er en fordel at snitte halmen i 2-4 cm stykker, og hvis man har mulighed for det, gøres det bedst inden fermenteringen, løs snittet halm fermenteres i ca. 7 dage. Samtidigt med pakningen tilsættes myceliet med ca. 25 g/kg fugtig halm jævnt fordelt i sækken. Sækken lukkes, og der skæres 10-15
vandrette snit ca. 20mm lange, spredt over sækkens overflade. Hvis man anvender klare plastsække kan gennemvoksningen iagttages.

ANDRE SVAMPE: Da luften er fyldt med sporer af utallige svampearter, vil der ofte vise sig andre frugtlegemer på den fugtige halm. Det drejer sig især om arter af blækhat og bægerhat. Disse er let kendelige fra østershat og er uskadelige, men uspiselige.

LØVTRÆ: Friskfældede løvtræstammer (over 10 cm i diameter, længde 40-60 cm) eller friske stubbe af samme. Flg. arter er velegnede: bøg, avnbøg, birk, ahorn, poppel, pil, røn og frugttræ.

a) Stammer: En ca. 5 cm tyk skive afsaves af den ene ende. Et ca. 0.5 cm lag mycelium lægges på hele snitfladen, og den afsavede skive påsættes med et søm så fast som muligt af hensyn til god kontakt mellem mycel og træ. Snittet aflukkes med bredt tape el.lign. Stammerne anbringes i et rum (20-25°C er den optimale temp., ved lavere temp. går det langsommere) eller hjørne af haven - tildækket med plastik el. anbragt i plastsække. Afhængig af temperatur, fugtighed og træsort gennemvokser myceliet træet i løbet af 4-12 mdr. Herefter anbringes stammerne på et skyggefuldt sted, idet de nedgraves 10-15 cm med den upodede ende - samtidigt fjernes podeafdækningen.

b) Stubbe: På friske - max. 3/4 år efter fældningen -løvtræstubbe gror østershat særdeles godt, og samtidigt nedbrydes stubben hurtigt og bekvemt. Stubben podes efter snitflademetoden som beskrevet ovenfor eller ved, at man med et træbor af f.eks. korkprop størrelse borer en række huller 10 cm lodret ned i stubben (jo flere jo bedre). Heri fyldes mycelium, og korkprop isættes - alternativt kan man afdække med en plastsæk. Efter vor erfaring giver snitflademetoden det bedste resultat. 
Ligesom ved halmkultur kommer høstperioderne i bølger, blot går der længere tid mellem de enkelte høstperioder ved udendørs trækultur, således opnår man kun 2-3 høst om året. 
Inden gennemsavningen/boringen kan man med fordel afvaske podestedet med "klorinvand", man lader herefter overfladen tørre inden savning/boring. 
Kulturer(træ el. halm), der anlægges udendørs i efteråret, skal podes 1 måned før frost - hermed er myceliet beskyttet. En rettidigt anlagt efterårskultur har fordelen af høj luftfugtighed, samt at man kan høste tidligt det følgende år. Frostfri opbevaring giver mulighed for podning/dyrkning hele året. Dyrkning på halm er den mest intensive, hvorimod dyrkning på træ for den uerfarne er den sikreste metode.

SKADEDYR: Specielt snegle er meget glade for svampe og kan fortære samtlige frugtlegemer på en nat. Snegleværn kan etableres i form af udstrøet kalk, savsmuld, træaske. Ved dyrkning i sække kan sækken ophænges.

Udendørs kultur på halmballer kan ved kraftigt snegletryk umuliggøres, idet æg lagt i halmen vil betyde fremkomst af snegle senere inden fra halmballen uden chance for afværgning.

Startside
Firma
Bestilling
Opskrifter
FAQ
Kontakt